Personalnytt

Nya professorer
Jan Holmer, professor i arbetsvetenskap med inriktning mot arbetslivets pedagogik
Tommy D Andersson, professor i företagsekonomi, särskilt turistnäringens ekonomi
Sören Olsson, professor i socialt arbete

Ny adjungerad professor
Sigvard Olofsson, adjungerad professor i medicinsk virologi

Nya docenter
David J Keeling, docent i kemi, med inriktning mot biokemi
Stefan Hulth, docent i kemi, med inriktning mot biokemi
Peter Nordin, docent i komplexa system
Ing-Marie Bergbrant, docent i dermato- venerologi
Olof Johansson Stenman, docent i nationalekonomi
Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia
Ghazi Shukur, docent i statistik
Eric Hanse, docent i fysiologi
Jan Esbjörn Telemo, docent i immunologi
John Persson, docent i fysik

Övriga förordnanden
Anna-Karin Kollind, universitetslektor i sociologi
Margareta Ljung, universitetslektor i sociologi
Freddy Castro, universitetslektor i sociologi
Vicki Johansson, universitetslektor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan
Leif Eriksson, universitetslektor i freds- och utvecklingsforskning UllaStina Ewenfeldt, universitetsadjunkt i journalistik och masskommunikation
Ann Eliasson, institutionssekreterare vid sociologiska institutionen
Benny Andersson, expeditionsvakt vid institutionen för socialt arbete
Anna Axelsson, intendent för gästforskarbostäder vid Ågrenska Villan

Prorektor har ordet
Sökes - ny mansroll?
Sjukfrånvaron ökar drastiskt
Motgångar för jämställdheten
Medicinarna leder löneligan
Nytt hopp för IHu

Krönikan: Vårt program främjar jämställdheten

Gästkrönikan: Vad kan vi lära av "Franking-projektet?
Mer tid för forskning önskas
Redaktörens ruta
Premiär för fria ord
 
info@gu.se
00-04-13
Göteborgs Universitet
Vasaparken
Box 100
405 30 Göteborg
tel 031-773 10 00 fax 031-773 43 54